Adwokat, Prawnik, Mecenas, Kancelaria adwokacka Warszawa Ochota

Adwokat Adrian Paweł Zagórski

Adwokat w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych warszawskich kancelariach (a także wspomagając kancelarie z Krakowa i Katowic), Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa, biurze prawnym Poczty Polskiej S.A. oraz Studenckiej Poradni Prawnej przy Krakowskiej Akademii.

Kancelaria adwokacka adwokata Adriana Zagórskiego specjalizuje się w sprawach karnych, wykroczeniowych, rodzinnych, spadkowych i cywilnych.

Obszar działalności:

Prawo Karne

 1. Obrona na każdym stadium postępowania karnego (postępowanie przygotowawcze – dochodzenie/śledztwo; postępowanie sądowe, postępowanie wykonawcze).
 2. Obrona na każdym stadium postępowania wykroczeniowego (postępowanie przygotowawcze – dochodzenie/śledztwo; postępowanie sądowe, postępowanie wykonawcze)
 3. Reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem (zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, reprezentowanie na etapie postępowanie przygotowawczego, etapie sądowym – pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego).
 4. Postępowania w sprawach nieletnich.
 5. Sporządzanie:
  • zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • prywatnych aktów oskarżenia,
  • środków zaskarżenia: zażaleń, apelacji, kasacji.
 6. Pomoc prawna po skazaniu:
  •  wyrok łączny,
  • przerwa w wykonaniu kary, odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 7. Udzielanie porad prawnych w zakresie prawa karnego.
 8. Sporządzanie opinii prawnych.

Prawo cywilne:

 1. Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę
 2. Sprawy o ochronę dóbr osobistych
 3. Sprawy o zapłatę
 4. Sprawy o zniesienie współwłasności
 5. Przygotowywanie pism procesowych, w tym pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji i kasacji.

Prawo rodzinne

 1. Rozwód
 2. Separacja
 3. Podział majątku
 4. Rozdzielność majątkowa
 5. Alimenty
 6. Władza rodzicielska
 7. Ustalenie miejsca pobytu dziecka
 8. Ustalenie ojcostwa
 9. Kontakty z dzieckiem
 10. Czynności wymagające zgody sądu rodzinnego

Postępowanie spadkowe:

 1. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
 2. Dział spadku
 3. Postępowanie dotyczące zachowku
 4. Testamenty